خرید خانه | روزنامه رسالت
برچسب : خرید خانه
حق داشتن مسکن مناسب از واقعیت تا رویا؛

خانه‌ای در دوردست

این روزها نه‌تنها خرید خانه برای بسیاری از افراد جامعه، یک رؤیای دور از دسترس است، بلکه وضعیت افسارگسیخته بازار مسکن و در پی آن افزایش بی‌حساب‌وکتاب نرخ اجاره‌بها حتی امکان اجاره خانه‌ای متناسب با شأن و شخصیت یک خانواده را هم از افراد سلب کرده و حاصل چنین وضعیتی،  زیستن در خانه‌های کوچک‌مقیاس است.

۱۴ تیر ۱۳۹۹