خانه های خالی | روزنامه رسالت
برچسب : خانه های خالی
یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد

میخ مالیات بر دیوار خانه‌های خالی

وزیر راه و شهرسازی  اعلام کرده است یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌شده تا آن‌ها بر اساس قانون برای این واحدها گواهی مالیاتی صادر کنند.

۰۷ تیر ۱۴۰۰

نصف خانه‌های خالی کشور در تهران است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که حدود نیمی از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد خالی کشور در تهران است گفت: برخی صاحبان قدرت و نفوذ جلوی طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را گرفته بودند.

۳۱ مرداد ۱۳۹۹

اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بررسی شد؛

لرزه به جان سودا گران خانه‌های خالی

مجلس در یکی از اقدامات اولیه خود در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و برای کنترل وضعیت لجام گسیخته مسکن، اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مجلس را به تصویب رساند. 

۱۹ مرداد ۱۳۹۹

جزئیات اخذ مالیات از صاحبان خانه‌های خالی

معاون حقوقی و فنی سازمان مالیاتی کشور با اشاره به اینکه مطابق قانون صاحبان خانه‌های خالی از سال 95 مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهند بود، گفت: خانه های خالی در سال اول معاف از مالیات هستند. در سال دوم 50 درصد مالیات ارزش اجاری ملک و در سال سوم به اندازه نرخ مالیات اجاره ارزش ملک مالیات وصول خواهد شد.

۲۳ خرداد ۱۳۹۹