حمیدرضا هوشیاری | روزنامه رسالت
برچسب : حمیدرضا هوشیاری

صنعت سیمان نیازمند حمایت همه جانبه

اندوخته گذاری ذخایر بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری جهت حفظ و ارتقای آن‌ها از وظایف ذاتی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بوده و یکی از ویژگی‌های شستا تنوع و تکثر در سبد سرمایه‌گذاری باهدف مدیریت ریسک می‌باشد.

۰۹ تیر ۱۳۹۹