حمله با چاقو به اوزیل | روزنامه رسالت
برچسب : حمله با چاقو به اوزیل
دردسر ستاره ترک تبار توپچی ها رها نمی کند!

چاقوکشی برای اوزیل و همراهان در لندن

مسوت اوزیل و سئاد کولاشیناچ، بازیکنان آرسنال، امروز در لندن با چاقو مورد حمله قرار گرفتند اما آسیبی به آنها نرسید.

۰۴ مرداد ۱۳۹۸