حملات موشکی | روزنامه رسالت
برچسب : حملات موشکی

صهیونیست‌ها فرار را بر قرار ترجیح دادند

حملات موشکی غافلگیرکننده گروه های مقاومت به اراضی اشغالی موجی از ترس و وحشت را در صفوف صهیونیستها حاکم ساخت به گونه ای که بسیاری از آنها فرار را بر قرار ترجیح دادند.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸