حسام الدين آشنا | روزنامه رسالت
برچسب : حسام الدين آشنا

پشت پرده هجمه‌های آشنا

حسام الدين آشنا در مناظره اي که اسفند سال 94 با محمدحسين صفار هرندي در برنامه زنده نگاه يک داشته، بدين حد مسئله جيسون رضائيان، جاسوسي که دولت آمريکا براي آزادي او حاضر شد 1/7 ميليارد دلار هزينه کند را بي اهميت جلوه داده که او را نفوذي اصلي نمي داند

۱۹ تیر ۱۳۹۸