حجت الاسلام رضا رستمی | روزنامه رسالت
برچسب : حجت الاسلام رضا رستمی
«صیاد دل‌ها» در مرصاد با منافقین همان کرد که «سردار دل‌ها» با داعشیان

کمین صیاد و سقوط جاویدان منافقان

اهمیت یادآوری وقایع گذشته و بازخوانی جزئیات و عبرت‌های آن‌ها وقتی روشن و مشخص می‌شود که بدانیم «تحریف تاریخ» یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین ترفندها و ابزار دشمنان حق و حقیقت در طول تاریخ بوده است که متأسفانه منجر به تغییر در مسیر تاریخ و فریب جمع زیادی از بشریت در راستای تأمین منافع شوم و نامشروع زورگویان و ظالمان شده است.

۰۴ مرداد ۱۴۰۰