جورج فلوید | روزنامه رسالت
برچسب : جورج فلوید
پلیس انگلیس هم زانوی خود را بر گردن سیاه‌پوستان گذاشت؛

تکثیر جورج فلوید در اروپا

 نژادپرستی سیستماتیک در غرب، هر روز مصادیق بیشتری پیدا می کند. این نژادپرستی به اندازه ای نهادینه شده است که حتی در دوران برگزاری اعتراض‌های گسترده ضد نژادپرستی در سرتاسر جهان نیز از سوی پلیس و نهادهای امنیتی در آمریکا و اروپا ، شاهد شکنجه دوباره رنگین پوستان و سایر اقلیت‌های نژادی هستیم.

۲۹ تیر ۱۳۹۹

از مراسم تشییع جورج فلوید تا ادامه اعتراضات ضد نژادپرستی؛

زانوهایتان را از گردن سیاهپوستان بردارید

اعتراضات ضد نژادپرستی سرتاسر آمریکا را فراگرفته است. در پی قتل جورج فلوید به‌دست پلیس در مینیاپولیس آمریکا بسیاری از شهرها و ایالت های این کشور با تظاهرات اعتراضی مواجه شده است و بعد از گذشت دوازده روز تظاهرات‌های ضد نظام سرمایه‌داری و در محکومیت نژاد‌پرستی همچنان ادامه دارد.

۱۷ خرداد ۱۳۹۹

پنج کشته،صدها زخمی و هزاران دستگیری در تظاهرات ضد نژادپرستی؛

۷۵ شهر آمریکا در محاصره پلیس

خیزش شهروندان آمریکایی علیه نژادپرستی پلیس، کاخ سفید و نهادهای امنیتی و قضائی این کشور ادامه دارد.

۱۳ خرداد ۱۳۹۹