جواد ظريف | روزنامه رسالت
برچسب : جواد ظريف
رئيس سابق اداره سياسي مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌و‌گو با رسالت عنوان كرد:

نقش مبهم ميانجي‌گري ژاپن در تنش ايران و آمريکا

تنش سياسي ميان ايران و آمريکا اين روزها به وضوح در بيانات مقامات ايراني و آمريکايي ديده مي شود. ايجاد بحران در منطقه بسياري از کشورها را نگران کرده و باعث شده مقام هاي ديپلماتيک از سوي کشورهايي مانند عراق، عمان، ژاپن، سوئيس و آلمان سعي در ميانجي گري ميان ايران و آمريکا داشته باشند.

۰۹ خرداد ۱۳۹۸