جهاد علمی | روزنامه رسالت
برچسب : جهاد علمی
بررسی علم و دانش گرایی اسلامی از منظر فلسفه و فقه؛

جهاد علمی خطرپذیری و امید می‌طلبد

انقلاب صنعتی در فرانسه به‌تدریج باعث تغییر موازنه قدرت از مشرق زمین به سمت جهان غرب شد. همان سال‌ها متفکران غربی بر آن شدند تا برای حفظ این قدرت صنعتی آن را در سایر زمینه‌ها نیز تعمیم دهند. امپراتوری توتالیته که در لباس زیبای واژگان دموکراسی و آزادی بی‌حد مرز به مردم جهان عرضه شد، فرهنگ، رسانه، اقتصاد، سیاست در این میان بیش از سایر عرصه‌ها موردتوجه حوزه تمدن غربی بود.

۲۴ دی ۱۳۹۹