جهاد سازندگی | روزنامه رسالت
برچسب : جهاد سازندگی
اظهارات رئیس‌جمهور در مورد احیای جهادسازندگی بررسی شد

احیای جهادسازندگی ضرورتی برای گام دوم انقلاب

جهاد سازندگی صرفا یک تشکل ساختاری نیست بلکه گفتمانی در نظام اسلامی است که به فراتر از انجام مسئولیت معمول می‌اندیشد و بنا دارد به‌منظور کمک به همنوع خود تن زمینی را به رنج بیندازد و این رویه معمول نیست مگر آنکه روح بزرگ باشد؛ این قاعده مکتب عاشوراست: «روح که بزرگ باشد، تن به‌زحمت می‌افتد.» کم نیستند کسانی که در مسیر حسین بن علی گام برمی‌دارند و بنا دارند جمهوری اسلامی ایران را به گفته حاج قاسم عزیز «قرارگاه حسین بن علی» است، آباد کنند ازاین‌جهت بدون هیچ چشمداشت و انتظار غیرمعقولی از دولت جمهوری اسلامی ایران درصدد خدمت به مردم در جای‌جای سرزمینمان هستند. با پیروزی انقلاب اسلامی درحالی‌که فقط چهار ماه از نظام سیاسی نوپای حاکم می‌گذشت، امام خمینی (ره) در ۲۶ خرداد ۱۳۵۸، ضرورت تشکیل جهاد سازندگی را به‌منظور آبادانی روستاها اعلام کرد و در پی این پیام، جهاد سازندگی در ۲۷ خرداد تشکیل شد.

۲۳ دی ۱۴۰۰

رئیس‌جمهور در جلسه با گروه‌های جهادی:

مشکلات مناطق محروم با احیای مأموریت‌های جهاد سازندگی رفع می‌شود

رئیس جمهور گفت: باید با استفاده از تجربیات گذشته و در بستر گام دوم انقلاب، در مسیر احیای ماموریت‌های جهاد سازندگی برای رفع ریشه‌ای مشکلات روستاها و مناطق محروم حرکت کنیم.

۱۳ مهر ۱۴۰۰

جهادی‌هایی که بدون سهم خواهی کار می‌کنند

مدرسه اخلاص در فعالیت های جهادی

جهاد سازندگی ازجمله نهادهای مردمی جوشیده از انقلاب اسلامی ایران است که به فاصله چند ماه بعد از پیروزی انقلاب به دستور امام خمینی تأسیس شد تا نهادی برای رفع محرومیت‌زدایی فزاینده‌ای که در شهرها و روستاهای کشور ریشه دوانده بود، شکل بگیرد. جهاد سازندگی در بسیاری از نقاط نزدیک و یا دورافتاده به ارائه خدمات پرداخت تا این‌که در پی ادغام با وزارت کشاورزی، در سال 79 فعالیت خود را تحت عنوان وزارت جهاد کشاورزی تاکنون ادامه داد. 

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰