جمهوری‌آذربایجان | روزنامه رسالت
برچسب : جمهوری‌آذربایجان
واکاوی موضع جمهوری اسلامی ایران درباره قره‌باغ؛

آرامش منطقه؛ اولویت اول

جمهوری‌آذربایجان و ارمنستان چندین دهه است که بر سر قره‌باغ کوهستانی درگیر هستند. این درگیری همواره در سطح سیاسی بین باکو و ایروان وجود داشته و در اظهارات مقامات دولتی دو کشور نمود پیدا می‌کند. اما بعضی اوقات تنش بین دو کشور به سطح نظامی نیز کشیده می‌شود. گذشته به ما نشان می‌دهد که عموما و نه همیشه، درگیری‌های دوطرف در فاصله کمی به آتش‌بس منجر شده است.

۱۴ مهر ۱۳۹۹