جان کری | روزنامه رسالت
برچسب : جان کری
نقش پشت پرده وزیر خارجه اوباما در دولت بایدن؛

چشم طمع دوباره جان کری به برجام

 اگرچه جو بایدن نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا«آنتونی بلینکن» را به عنوان وزیر امور خارجه دولت جدید خود معرفی کرده است، اما به نظر می رسد افراد دیگری معادلات حوزه سیاست خارجی دولت جدید آمریکا را ترسیم می کنند. یکی از این افراد و شاید مهم ترین آن‌ها، جان کری است. جان کری در دوران ریاست جمهوری بایدن، به عنوان «مشاور»، نظارت مستقیمی بر حوزه های کاری «آنتونی بلینکن»و« جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی دولت بایدن خواهد داشت. موضوعی که بلینکن و سالیوان خود نیز نسبت به آن واقف هستند! 

۱۵ آذر ۱۳۹۹