تک فرزندی | روزنامه رسالت
برچسب : تک فرزندی
نگاهی به پدیده تک والدی و پیامدهای آن

آسیب‌شناسی خانواده‌های تک والد

خانواده محل اولیه تکوین شخصیت کودک و زمینه‌ساز تحول و تکامل بعدی اوست، از این حیث حضور مستمر هر دو والد در خانواده و مشارکت فعالانه آن‌ها در پذیرش مسئولیت‌های معین و فراهم نمودن شرایط جهت رشد و پرورش کودک بسیار حائز اهمیت است. اگر حضور یکی از والدین در اثر طلاق و مرگ و سایر اتفاقات از ساختار و شاکله خانواده حذف شود، آثار بسیار زیان‌بار و عمیقی بر ذهن و روان کودکان باقی می‌گذارد.

۲۳ دی ۱۴۰۰

دلایل کاهش نرخ فرزندآوری و تبعات آن بررسی شد

تنها ماندم

یکی از معضلاتی که جامعه ما در دهه اخیر با آن مواجه شده، کاهش فرزندآوری است که این امر تا چند سال آینده ما را به کشوری سالمند تبدیل خواهد کرد.

۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

نگاهی به معضلات و آسیب‌های تک‌فرزندی که می‌تواند تبعات تلخی داشته باشد؛

سایه سنگین تنهایی بر زندگی «تک‌فرزندان»

تک‌فرزندی پدیده جدیدی نیست و در گذشته نیز کم وبیش  رواج داشته، با این تفاوت كه این نوع تک‌فرزندی، چندان به میل و خواسته خانواده‌ها نبوده است. اما در جامعه امروز، والدین به تک‌فرزندی ارادی گرایش پیداکرده‌اند و به‌طور ارادی و به‌دلخواه خود به داشتن یک فرزند اكتفا می‌كنند.

۲۱ بهمن ۱۳۹۹

خانواده، گونه‌شناسی و مشکلات آن؛

معضلات تک‌والدی

شاید یکی از مهمترین تغییرات در دو نسل گذشته، پیرامون ازدواج و نهاد خانواده رخ داده باشد، به گونه ای که رشد فزاینده رخدادهایی نظیر افزایش طلاق و مرگ، نوع جدیدی از خانواده به نام «تک والد» را پدید آورده و بالطبع طلاق بیشترین سهم را در گسترش این نوع خانواده‌ها ایفا می‌کند که پیامدهایی به همراه دارد

۰۷ تیر ۱۳۹۹