توقف نفتکش ايراني | روزنامه رسالت
برچسب : توقف نفتکش ايراني

استيصال حقوقي انگليس در ماجراي توقيف نفتکش ايراني

مقامات انگليسي، همچنان توجيه حقوقي براي اقدام وقيحانه خود در خصوص توقف نفتکش ايراني ندارند. اقدام نيروي دريايي انگليس در توقيف نفتکش ايراني در آب‌هاي جبل الطارق، از ابعاد مختلفي قابل تامل است

۰۹ مرداد ۱۳۹۸