توقف تولید پراید | روزنامه رسالت
برچسب : توقف تولید پراید

جایگزین پراید در بازار معرفی شد

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن می‌گوید: قرار است خودرو جدیدی که تلفیقی از پراید و تیبا است، جایگزین پراید و به بازار معرفی شود. توقف خودرو پراید تا سال آینده امکان‌پذیر نیست.

۰۹ مهر ۱۳۹۸