توئیتر | روزنامه رسالت
برچسب : توئیتر
ترجمه و تحلیل

بن بست توییتری در آمریکا

طی روزهای اخیر  و متعاقب سکوت ترامپ و همراهانش در قبال بحران به‌وجود آمده در توییتر( که ناشی از هک شدن این شبکه اجتماعی بوده است )، سؤالات و ابهامات زیادی از سوی رسانه ها مطرح شده است. نباید فراموش کرد که بخش اعظمی از رقابت ترامپ-بایدن در انتخابات پیش رو، در بستر توییتر صورت می گیرد. 

۲۹ تیر ۱۳۹۹

حساب مدیر توئیتر هک شد

هکرهای اینترنتی موفق شدند برای مدت کوتاهی کنترل حساب توئیتر جک دورسی مدیر عامل توئیتر را در اختیار گرفته و از آن برای ارسال مطالب نژادپرستانه استفاده کنند.

۰۹ شهریور ۱۳۹۸