تنهایی | روزنامه رسالت
برچسب : تنهایی
30 درصد افراد جامعه، دچار حس تنهایی‌اند؛

تنهایی مجازی یا واقعی، مسئله این است

احساس تنهایی در دنیای امروزی بسیار رایج است. گاهی اوقات در میان تعدادی زیادی از آدم‌ها هم این حس دست از سر بشر برنمی‌دارد. اما علت احساس تنهایی چیست؟

۱۰ تیر ۱۳۹۹