تمدن نوین اسلامی | روزنامه رسالت
برچسب : تمدن نوین اسلامی

اربعین،نویدبخش تمدن نوین اسلامی

ايران اسلامي اراده کرده است تا در گام دوم انقلاب خود،حرکت به سمت تحقق تمدن نوين اسلامي را سرعت ببخشد و زمينه ها و بسترها را براي تحقق اين آرمان بزرگ فراهم سازد

۱۷ مهر ۱۳۹۸