تقلب 8 ميليوني در انتخابات رياست جمهوري | روزنامه رسالت
برچسب : تقلب 8 ميليوني در انتخابات رياست جمهوري

هزينه‌هاي يك دروغ!

چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاتمي درخصوص ادعاي تقلب 8 ميليوني در انتخابات رياست جمهوري سال 88 برگزار شد. ظاهرا اين آخرين جلسه دادگاه بود.

۳۰ خرداد ۱۳۹۸