تعطیلی مدارس | روزنامه رسالت
برچسب : تعطیلی مدارس
روحانی

احتمال بازگشایی برخی مدارس کشور از ۲۷ اردیبهشت

رئیس جمهور با تشکر از مردم بابت رعایت ۸۳ درصدی پروتکل های بهداشتی گفت: این موضوع دال بر همکاری مردم با وزارت بهداشت است. همه پای کار آمدند؛ نیروهای بسیج و مردم پای کار آمدند.

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

نگاهی به احتمالات مختلف برای پایان سال تحصیلی؛

مدارس در انتظار سوت پایان

هنوز به‌درستی مشخص نیست، بهترین ایستگاه پایانی برای توقف قطار آموزشی در این سال بلوا که ویروس منحوس و  مرگبار کرونا بر این سرزمین سایه افکنده چه هنگامی است.

۲۷ فروردین ۱۳۹۹

بررسی نقاط قوت و ضعف آموزش از رسانه ملی و فضای مجازی؛

پای درس مجازی

نزدیک به20 روز است که دانش آموزان ازکلاس و مدرسه جدا ماندند و در خوش بینانه ترینحالت این روند تا پایان نوروز نیز ادامه دارد تا بعد از پایان تعطیلات با احتمال کم شدن خطر بیماری، دانش آموزان بر سر کلاس‌ها حاضر شوند.

۲۴ اسفند ۱۳۹۸

بررسی آموزش معکوس پس از ورود کرونا به کشور؛

نگاهی به مزیت‌های آموزش از راه دور

امروزه پس از گسترش فناوری های ارتباطی و توسعه اینترنت و نیز طرح روش هایی نوین در آموزش از راه دور، مدرسه زدایی و تحصیل در خانه، شکل و شمایل جدیدی به خود گرفته و پدیده آموزش برون مدرسه ای برای گریز از تأثیر آموزش های رسمی توسعه فراوانی یافته است.

۱۰ اسفند ۱۳۹۸