تعطیلی دو هفته ای | روزنامه رسالت
برچسب : تعطیلی دو هفته ای
گزارشی از میزان اثربخشی 2 هفته تعطیلات کرونایی که از امروز آغازشده است؛

محدودیت‌های تازه کرونا را به دام می‌اندازد؟

تلخ‌ترین و سیاه‌ترین روزها را به چشم خود دیده‌ایم و کرونا همچنان قوی تر از قبل یکه‌تازی می‌کند و روزانه نزدیک به 500 خانواده را به عزای عزیز ی می‌نشاند، شاید محدودیت های دوهفته‌ای که از امروز آغازشده، چاره ساز باشد، البته این محدودیت ها، اسمش تعطیلی است و رسمش همان قیدوبندهای پیشین است اما مردم زودتر از این حرف‌ها، باروبندیل بسته اند و به دل جاده‌ها زده اند.

۰۱ آذر ۱۳۹۹

پاسخ وزارت بهداشت به درخواست تعطیلی ۲ هفته‌ای سراسری

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه افزایش بروز موارد بستری و فوت ناشی از کرونا منجر به خستگی کادر بهداشت و درمان شده است، گفت: موضوع تعطیلی دو هفته ای از سوی بسیاری از روسای دانشگاه های علوم پزشکی مطرح شده و ستاد ملی در این زمینه باید تصمیم گیری کند.

۱۹ آبان ۱۳۹۹