تعزیرات | روزنامه رسالت
برچسب : تعزیرات

برخورد تعزیرات با گران‌فروشان خودروی صفر در بازار

رئیس سازمان صنعت استان تهران با بیان اینکه فروش خودرو صفر در بازار فقط ۱۰درصد بالای قیمت کارخانه مجاز است، گفت : در صورت مشاهده تخلف در فروش قیمت خودرو صفر در بازار، پرونده به تعزیرات ارسال می‌شود.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹