تعرفه پزشکی | روزنامه رسالت
برچسب : تعرفه پزشکی
بررسی افزایش مجدد تعرفه‌های پزشکی در سال 1400

تعرفه‌ها ارزان برای پزشکان گران برای مردم

هرسال با ابلاغ میزان تعرفه‌های پزشکی، معترض همیشگی درصد افزایش یافته، سازمان نظام پزشکی است، امسال هم طبق گفته‌های محسن مصلحی، دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، افزایش تعرفه مدنظر سازمان نظام پزشکی برای بخش خصوصی55 درصد بوده است که شورای عالی بیمه سلامت 28.5 درصد افزایش تعرفه را تصویب و هیئت‌وزیران نیز آن را تأیید کرده است اما پرسش اینجاست در نارضایتی پیوسته سازمان نظام پزشکی به‌عنوان نماینده جامعه پزشکان چه میزان حق نهفته است و در دیگر سوی ماجرا چنانچه تعرفه‌ها طبق خواسته پزشکان واقعی و متناسب با تورم شود، برای جلوگیری از تحمیل هزینه مضاعف به مردم چه چاره‌ای باید اندیشید؟ 

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

داریوش پناهی زاده، مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران:

افزایش تعرفه‌های پزشکی، تنها جبران بخشی از تورم!

جامعه پزشکی بر این عقیده است که تعرفه‌ها هرگز واقعی نشده و درنتیجه آن‌ها هستند که از این حیث به دولت یارانه می‌دهند. یعنی این‌که تعرفه‌های پزشکی پایین است و درنتیجه هزینه‌های سرباری مطب‌ها و کلینیک‌ها متوجه خود پزشکان است.

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰