تعاملات مالي | روزنامه رسالت
برچسب : تعاملات مالي

از سوراخ INSTEX دوباره گزيده نشويم

INSTEX مکانيسمي است که 3 ماه از ثبت آن مي‌گذرد. ولي هنوز اجرايي نشده‌است. بنابراين نمي‌تواند الگوي مناسبي براي تعاملات مالي باشد. در مقابل، توافق‌هاي بانکي از جمله پيمان پولي دوجانبه، روش‌هايي هستند که امتحان خود را پس داده‌اند.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸