تروريسم | روزنامه رسالت
برچسب : تروريسم
«رسالت» درگفت‌وگو با صاحب‌نظران مهلت مجدد FATF به ایران را بررسی کرد؛

لوایح سوخته

​​​​​​​فوريه 2020 آخرين مهلت ايران براي پيوستن به کنوانسيون هاي پالرمو و مبارزه با تأمين مالي تروريسم است، اما اين فرصت‌دهي به ايران اولين بار نيست که رخ داده و بارها خبر از آخرين مهلت FATF به ايران براي پيوستن به کنوانسيون‌ها مطرح شده و پس از آن خبر تمديد تعليق ايران از ليست سياه همه‌جا پيچيد

۲۹ مهر ۱۳۹۸

عواقب عدم اجرای صحيح يك آيين‌نامه!

دولت كانادا به بهانه حمايت از قربانيان ادعايي تروريسم در سراسر جهان، بخشي از اموال ايران در آن كشور را مصادره و به فروش رسانيد. اين اموال عبارتند از ساختمان مركز فرهنگي ايران در نزديكي دانشگاه اتاوا به قيمت 5/26 ميليون دلار كه به يك شركت ساختماني فروخته شده است.

۰۴ مهر ۱۳۹۸