تخریب | روزنامه رسالت
برچسب : تخریب
بررسی دلایل تخریب‌های اصلاح‌طلبان و برخی جریان‌های همراه علیه جبهه انقلاب؛

پایبند نبودن به مبانی دینی، علت تخریب‌ها

مهدی فضائلی، کارشناس مسائل سیاسی بر این باور است که افرادی که توان اثبات صلاحیت خود را ندارند دست به تخریب و نفی دیگران می‌زنند هرچند که حق چنین کاری را هرچند با توجیه و ارزشی نشان دادن، ندارند زیرا امربه‌معروف و نهی از منکر آن‌هم با رفتارهای غیرشرعی، با موازین الهی و دینی سازگار نیست و در برخی مواقع حتی حرام است.

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

تخریب لودری تپه ۸ هزارساله قرچک

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان قرچک در واکنش به تخریب قسمتی از تپه 8 هزارساله قرچک با لودر گفت: متأسفانه این اقدام صورت گرفته و در حال بررسی است که چه کسی این اقدام را انجام داده اما هنوز مشخص نیست.

۰۷ شهریور ۱۳۹۸