تحريم بانک مرکزي | روزنامه رسالت
برچسب : تحريم بانک مرکزي
«رسالت» تحريم بانک مرکزي ایران را در گفت‌وگو با طهماسب مظاهري بررسي مي کند؛

نمايش تازه ترامپي‌ها با تحريم بانک مرکزي

دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريکا به تازگي اعلام کرده تحريم‌هاي جديدي را عليه برخي نهادهاي مالي ايراني اعمال کرده است.

۳۱ شهریور ۱۳۹۸