تجاوز پهپاد آمريکايي به خاک ايران | روزنامه رسالت
برچسب : تجاوز پهپاد آمريکايي به خاک ايران
رضازاده، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس:

به لاهه و شورای امنیت شکایت می کنیم

با تجاوز پهپاد آمريکايي به خاک ايران طي چند روز گذشته، وزارت امورخارجه ايران علاوه بر محکوم کردن اين حرکت ناشايست، اقدام حقوقي براي اعلام مراتب اعتراض ايران به مجامع بين المللي انجام داد.

۰۴ تیر ۱۳۹۸