بیماری های واگیر بیماری های غیرواگیر | روزنامه رسالت
برچسب : بیماری های واگیر بیماری های غیرواگیر
زالی مطرح کرد؛

بالاترین آمار بیماری‌ها در مناطق کم درآمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که بالاترین سطح بیماری‌های واگیر و غیر واگیر در مناطقی است که وضعیت اقتصادی در آنجا ضعیف‌تر است.

۱۴ آذر ۱۳۹۹