بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری | روزنامه رسالت
برچسب : بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری

معاون امنیتی وزیر کشور: مبادا صدای کارگران درآید

معاون امنیتی وزیر کشور گفت: رسیدگی به زندگی و مطالبات کاری وظیفه اصلی ماست باید قبل از اینکه صدای کارگران درآید به مشکلاتشان رسیدگی شود. حل معضلات به گارگران از اولویت‌های اول ماست.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸