بسيج | روزنامه رسالت
برچسب : بسيج
شرحی برحديث ولايت

وقتی که تهديدها؛ فرصت می‌شود

پس منطق اصلي بسيج اين است: رفع تهديدها و تبديل تهديدها به فرصت. تهديدهاي زيادي داريم، هر کدام از اين تهديدها بايستي با ابتکار بسيجي تبديل بشود به يک فرصت؛ هر چه تهديدها بيشتر، فرصت ها بيشتر؛ بنابراين تهديد براي ما ديگر تهديد نيست، [بلکه] تهديد به برکت بسيج، براي ما ايجاد فرصت ميکند

۲۲ آذر ۱۳۹۸

بسيج، امنيت‌آفرين است

«هفته بسيج، در حقيقت فرصتي براي ارائه حرکت عظيمي است که به‌وسيله امام بزرگوار راحل، در اين کشور پايه‌گذاري شد و اين حرکت، در اين منطقه اسلامي و ديني، براي ديگر ملت‌ها هم ان‌شاءالله الگو و سرمشق خواهد شد.»

۰۵ آذر ۱۳۹۸