بدعهدي‌هاي اروپا | روزنامه رسالت
برچسب : بدعهدي‌هاي اروپا
بررسي سازوكار مالي با اتحاديه اروپا در گفت‌وگوي مجيدرضا حريري با رسالت:

اهداف و آمال واهي با سازوکار INSTEX

تقريباً سه ماه از ثبت INSTEX مي‌ گذرد و به گفته ظريف، «اروپايي‌ ها از انجام وظايف شان بسيار عقب هستند». INSTEX از همان ابتدا ضعف هاي مشخصي داشت و از طريق کارشناسان تذکر داده شد اما با اين حال اميد مي رفت که بتواند بدعهدي‌هاي اروپا را تا حدودي رفع کند.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸