بخت‌آزمايي‌هاي تلويزيوني | روزنامه رسالت
برچسب : بخت‌آزمايي‌هاي تلويزيوني
گزارش رسالت از بخت‌آزمايي‌هاي تلويزيوني

چالشی از جنس*#

اقتصاد رسانه در جامعه امروز ايران با مشكلات عديده‌اي دست و پنجه نرم مي كند و براي سرپا ماندن نيازمند راهكارهايي است تا زمينه براي تداوم فعاليت هاي آن مهيا شود.

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸