بازگشت سرمایه های ملی | روزنامه رسالت
برچسب : بازگشت سرمایه های ملی
گزارشی از دستور روحانی در مورد پیگیری آزاد‌سازی اموال بلوکه‌شده ایران؛

اقتدار دیپلماتیک لازمه بازگشت سرمایه‌های ملی

طبق اصل ۱۵۲ قانون اساسی، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»

۲۱ آبان ۱۳۹۹