برچسب : بازار اينترنت
رسالت، کم‌کاري وزارت ارتباطات و تعدد شرکت‌هاي اينترنتي را بررسي مي‌كند؛

کم‌فروشي اينترنتي

چندي است که در بازار اينترنت در سطح کشور با کم‌فروشي مواجه مي‌شويم تا آنجا كه مردم به وزارت ارتباطات و کميسيون مربوط به اين موضوع شکايات خود را برده‌اند.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸