بابک خرمدین | روزنامه رسالت
برچسب : بابک خرمدین
تحلیل پژوهشگران مسائل اجتماعی از قتل «بابک خرمدین» و راهکارهایی برای حال خوب در سطح خانواده و جامعه

سلامت جامعه در گروی سلامت خانواده

برخی از اتفاقات بسیار غافلگیرکننده‌اند و احساسات و افکارعمومی را به‌شدت جریحه‌دار می‌کنند و ازقضا محدود و منحصر به جامعه ما نیست، بلکه جهان‌شمول است و باید سرمنشأ و ریشه‌های آن را مورد تحلیل قرار داد.

۰۱ خرداد ۱۴۰۰