انتخابات پارلماني | روزنامه رسالت
برچسب : انتخابات پارلماني

تشييع جنازه تروئيکاي اروپايي در بروکسل !

سرانجام اتفاقي که نبايد براي اتحاديه اروپا مي افتاد ، در انتخابات پارلماني رخ داد: حزب "برگزيت" در انگليس به رهبري مايکل فاراژ توانست در انتخابات پارلماني اروپا پيروز شود!

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

تحليل رسالت از‌گزارش BBC

ترزا مي چاره‌اي جز استعفا ندارد

نخست وزير انگليس روزهاي سختي را سپري مي کند. شايد اگر ترزا مي پس از کسب نتايج ضعيف در انتخابات پارلماني قبل استعفا مي داد، امروز در وضعيت بهتري قرار داشت! آنچه امروز در انگليس و خانه شماره ۱۰ خيابان داونينگ استريت مي گذرد، انتخاب خود نخست وزير مغرور انگليس بوده است!

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸