انتخابات رياست جمهوري سال 88 | روزنامه رسالت
برچسب : انتخابات رياست جمهوري سال 88
گزارش رسالت از صدور حکم دو سال حبس تعزیری برای محمدرضا خاتمی در گفت‌و گو با کارشناسان؛

خاتمه دروغ تقلب

سال گذشته، محمدرضا خاتمي در سخناني ادعا کرده بود که در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، حدود هشت ميليون راي بدون تعرفه، به مجموعه آرا افزوده شده و در اصل، تعداد آراي مردم ۳۲ ميليون بوده است.

۱۵ تیر ۱۳۹۸

هزينه‌هاي يك دروغ!

چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاتمي درخصوص ادعاي تقلب 8 ميليوني در انتخابات رياست جمهوري سال 88 برگزار شد. ظاهرا اين آخرين جلسه دادگاه بود.

۳۰ خرداد ۱۳۹۸