انتخابات آمريکا | روزنامه رسالت
برچسب : انتخابات آمريکا
تحليل رسالت از گزارش پايگاه هيل

چه کسي نبرد دموکرات‌ها را خواهد برد؟

برگزاري مناظره هاي انتخاباتي در ايالات متحده آمريکا بسياري از پيش بيني هاي قبلي ميان دموکرات‌ها را تغيير داده است.

۱۷ تیر ۱۳۹۸