امیر دریادار سیاری | روزنامه رسالت
برچسب : امیر دریادار سیاری
دریادار سیاری خبر داد؛

حضور مقتدرانه ناوگروه «نداجا» برای اولین بار در اقیانوس اطلس

معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: ناوگروه نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوبندر مکران و ناوشکن بومی سهند توانست برای اولین بار و بدون پهلوگیری در بنادر دیگر کشورها وارد اقیانوس اطلس شود.

۲۰ خرداد ۱۴۰۰