امام مجتبی (ع) | روزنامه رسالت
برچسب : امام مجتبی (ع)

فضایل اخلاقی امام حسن مجتبی(ع)

امام مجتبی (ع)، از جهات متعدد از جمله: ویژگی های شخصی، عنایت ویژه رسول خدا (ص) به ایشان و تأکید مکرر قرآن بر حفظ حرمت پیوندهای خویشاوندی و نیکی به اهل بیت، نزد مسلمانان جایگاه ممتازی دارد

۰۱ آبان ۱۳۹۸