اقتصاد ورزش | روزنامه رسالت
برچسب : اقتصاد ورزش
ضرورت وجود نگاه اقتصادی در ورزش کشور؛

اقتصاد زیر بنای ورزش

ورزش حرفه‌ای در دنیا دیگر فقط یک تفریح نیست. بلکه صنعتی پرسود است که پتانسیل جذب سرمایه را دارد. درآمدزایی ورزش و میزان گردش مالی در کشورها ارتباط مستقیم با توسعه‌یافتگی آن‌ها دارد و در نتیجه درآمدزایی را در کشورهای مختلف متفاوت می‌کند. 

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹