اعتماد اجتماعي | روزنامه رسالت
برچسب : اعتماد اجتماعي
عليرضا شريفی‌يزدی در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرد؛

اعتماد عمومی، هسته مرکزی سرمايه اجتماعی

يک جامعه‌شناس درباره تأثير عدم تحقق برخي مطالبات مردم بر اعتماد اجتماعي در گفت‌وگو با «رسالت» اظهار داشت: «اعتماد عمومي هسته مرکزي سرمايه اجتماعي است به آن معنا که وقتي اعتماد عمومي از بين برود سرمايه اجتماعي نيز کاهش يافته و اين موضوع براي کشور بسيار خطرناک است.»

۱۸ آبان ۱۳۹۸