اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا | روزنامه رسالت
برچسب : اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا

پرده‌برداری از آزادی آمریکایی!

اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا روز به روز گسترده تر می شود. ایالات این کشور از مینه سوتا و اوهایو گرفته تا نیویورک و کالیفرنیا جملگی به کانون‌های جدال و جنگ خیابانی میان معترضین به قتل ناجوانمردانه و تکان دهنده جرج فلوید توسط افسر ارشد پلیس شهر مینیاپولیس تبدیل شده است.

۱۱ خرداد ۱۳۹۹