اسدالله قاضی مرادی | روزنامه رسالت
برچسب : اسدالله قاضی مرادی

دجله و فرات قدرت طبیعت یا قدرت سیاست

رودخانه شریان زندگی است و اگر نتواند آب را به مقدار لازم به تمام مناطق حوضه آبریزش برساند، برخی از مناطق آن دچار ضعف عملکرد طبیعی می‌شوند و سایر مناطق حوضه از کارایی بهینه افتاده و درنهایت کار توسعه در آن به توسعه‌ای کاریکاتوری می‌انجامد نه توسعه‌ای مبتنی بر اصول قوانین حاکم بر طبیعت و واقع‌بینانه.

۰۵ اسفند ۱۳۹۹