استيضاح | روزنامه رسالت
برچسب : استيضاح
رسالت بررسي مي‌کند؛

سريال استيضاح‌هاي مجلس به کجا رسيد؟

کم‌تر از يک ماه از احتمال استيضاح محمود حجتي،‌ وزيرجهاد کشاورزي، نگذشته که 19 تن از نمايندگان ليست اميد مجلس‌شوراي‌اسلامي استيضاح وزير کشور را امضا کردند. ازطرفي استيضاح وزير ورزش و جوانان، به فاصله ۶ ماه بعد از اولين طرح استيضاح ، مجدداً در مجلس کليد خورد، اما مشخص نيست اين ‌بار طرح استيضاح سرانجامي دارد يا بازهم با برخي رايزني‌ها منتفي مي‌شود.

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸