اربعین ۹۹ | روزنامه رسالت
برچسب : اربعین 99
گزارشی از زمزمه‌ تحرکات یک جریان انحرافی؛

اربعین ۹۹؛ محمل جولان تشیع انگلیسی؟

«شیعه انگلیسی و سنی آمریکایی مثل هم هستند؛ هردو دولبه یک قیچی هستند؛ سعی‌شان این است که مسلمان‌ها را به جان هم بیندازند.»    

۳۱ شهریور ۱۳۹۹