ادبیات انقلاب اسلامی | روزنامه رسالت
برچسب : ادبیات انقلاب اسلامی
«رسالت» ادبیات داستانی انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند؛

تبلور اندیشه‌های انقلاب در ادبیات داستانی

ادبیات داستانی ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران تحول بسیاری یافت و بر این اساس از کلیشه‌ای قبل از انقلاب فاصله گرفت و برای خود الگویی نو و تازه را رقم زد.در طول این سال‌ها بسیاری از نویسندگان به انقلاب و چرایی آن در قالب داستان و رمان پرداختند و آثار فاخر بسیاری نیز به ثبت رسید اما بودند نویسندگانی که کمتر به این حوزه پرداختند و آثار خود را در بخش‌های دیگر ادبیات سوق دادند.

۱۹ بهمن ۱۳۹۹