اخراج ۵ قاضی فاسد | روزنامه رسالت
برچسب : اخراج ۵ قاضی فاسد

اخراج ۵ قاضی فاسد از قوه قضائیه

دادستان کل کشور گفت: برای از بین بردن جرم، باید دستگاه قضایی از آلودگی مبرا باشد و هیچ تعارفی هم با هیچ کس در هیچ سمتی نیست؛ به طور مثال، روز گذشته پنج قاضی فاسد را از دستگاه قضا جدا کردیم.

۲۱ مهر ۱۳۹۸